مرکز پخش نهال کاکتوس

مرکز پخش نهال کاکتوس میوه دار

 کاکتوس، یکی از مقاوم ترین گیاهانی است که در برابر تنش های مختلف محیطی، آبی و گرمایی، مقاومت کافی دارد. این گیاه را به عنوان یک گیاه تزئینی پرورش می دهند.

بیشتر بخوانید