قیمت میوه کاکتوس زرد در بازار

قیمت میوه کاکتوس زرد رنگ در بازار

یک گونه خاص از گل کاکتوس میوه های زرد رنگی شبیه به گلابی تولید می کند، که قابل خوردن بوده و از آن به عنوان گلابی خار دار یاد می شود و این محصول در بازار های مصر

بیشتر بخوانید