فروش کود رشد کاکتوس

شرکت فروش کود رشد کاکتوس

کود رشد کاکتوس سرشار از مواد مغذی جهت رشد گیاه می باشد. این کودها دارای انواع ویتامینها و پروتیینها هستند. باعث رشد این گیاه در مدت زمان کوتاهی می شوند. ریشه ای

بیشتر بخوانید