فروش بذردراگون

فروش بذردراگون فروت میوه اژدها قرمز

بذر میوه اژدها قرمز در برابر آسیب بسیاری از قارچ ها و باکتری ها مقاوم می باشد. این بذرها به صورت های مختلفی کاشته می شوند. این گیاه دارای برگ های ریز خاردار می

بیشتر بخوانید