عرضه کنندگان بذر کاکتوس

عرضه کنندگان عمده بذر کاکتوس فیکوس ایندیکا

یکی از انواع کاکتوس های موجود در طبیعت، کاکتوس فیکوس ایندیکا می باشد که میوه ای به شکل توت فرنگی و قرمز رنگ دارد که البته انواع دیگر کاکتوس نیز میوه هایی زرد، ق

بیشتر بخوانید