عرضه قلمه کاکتوس رنگی

عرضه عمده قلمه کاکتوس رنگی

کاکتوس نوعی از گیاهان گرمسیری است.این گیاه به دلیل شرایط آسان نگهداری بسیار پرطرفداراست . انواع کاکتوس در جهان وجود دارد واین باعث شده سلیقه های زیادی را با رضا

بیشتر بخوانید