تولید قلمه کاکتوس اپونتیا

مرکز تولید قلمه کاکتوس اپونتیا

داشتن گل و گیاه و گلخانه در منازل چند سالی است که بیش از گذشته مورد استقبال خانواده ها و به ویژه خانم های خانه دار می باشد و در این میان انواع کاکتوس که  ب

بیشتر بخوانید