توزیع کاکتوس در تهران

توزیع عمده کاکتوس میوه دار در تهران

کاکتوس یکی از گل‌های زیبایی می باشد که به زبان مادرشوهر نیز شهرت دارد کاکتوس میوه دار به آپونیا نیز شناخته می شود این نوع کاکتوس جزء قدیمی ترین گل های کاکتوس به

بیشتر بخوانید