توزیع مستقیم کاکتوس میوه دار

توزیع مستقیم کاکتوس میوه دار نهال

کاکتوس میوه دار نهال نوعی گیاه آپارتمانی می باشد و به دلیل این که به نور نیاز ندارد نوعی گیاه بسیار محبوب است این گیاه به سه رنگ مختلف دیده می شود اما بیشتر رنگ

بیشتر بخوانید