توزیع قلمه کاکتوس

توزیع مستقیم قلمه کاکتوس راکتی

کاکتوس گیاهی است گوشتی و ضخیم که خارهایی روی برگ آن وجود دارد. کاکتوس ها به آب کمی نیاز دارند و قادر به ذخیره سازی آب هستند و بیشتر در مناطق گرم و خشک رشد می کن

بیشتر بخوانید

توزیع کنندگان قلمه کاکتوس گرد

کاکتوس گیاهی از تیره کاکتوسان می باشد و یک گیاه گوشتی و بسیار مقاوم نسبت به کم آبی است. کاکتوس هنگام هوای مرطوب آب ذخیره می کند و در فصول خشک آب ذخیره شده را ا

بیشتر بخوانید

صادرات انواع قلمه کاکتوس اپونتیا

کاکتوس از گیاهان بسیار پرمصرف است که دارای گونه های مختلف می باشد. صادرات انواع قلمه کاکتوس اپونتیا با توجه به نیاز متقاضیان در بازار بین المللی به صورت عمده و

بیشتر بخوانید