توزیع بذر کاکتوس میوه دار

توزیع مستقیم بذر کاکتوس میوه دار

کاکتوس نام خانوادگی از گیاهان کویری است که به جمع کاکتوس هم هست یه نمونه از گیاهان خاردار و تیز سوزنی را در برابر تغذیه حیوانات بیابانی حفاظت می‌کند بذر کاکتوس

بیشتر بخوانید