بذر کاکتوس فله

خرید ویژه بذر کاکتوس برگ سنگی

کاکتوس از گل های آپارتمانی زیبایی است که در هر نقطه قابلیت رشد دارد چون توان مقابله با کم آبی را به خوبی دارد از این رو افراد زیادی دوست دارند از بذر این گل است

بیشتر بخوانید